SME LÍDER NA TRHU

Spoločnosť MFpro, s.r.o, vznikla 07.02.2013 v nadväznosti na spoločnosť CUBE studio a anglickú spoločnosť CENTRAL EUROPEAN REAL ESTATE BROKERS. Úspech spoločnosti je založený na profesionalite a odbornosti zamestnancov, spoľahlivosti dodávok ponúkaných projektov,  neustálej modernizácii a ďalšom rozvoji spolupráce nielen so slovenskými, ale tiež zahraničnými projektantmi.


 Spoločnosť MFpro, s.r.o., počas svojej samostatnej existencie prešla viacerými vývojovými etapami. Značný posun v budovaní modernej a konkurencieschopnej spoločnosti nastal aj vďaka úzkej spolupráci s anglickou spoločnosťou a poznaním trhu aj z medzinárodného hľadiska. Hlavným cieľom manažmentu je neustále zlepšovanie sa a dopĺňanie o nové typy a veľkostné kategórie projektov, pričom vychádzame aj z poznatkov, ktoré získavame z úzkej spolupráce so špičkovými architektmi. Všetky kroky smerovali k posúvaniu spoločnosti do rovnocennej pozície pri získavaní nových projektov aj od zahraničných spoločností, pre zabezpečenie čo najväčšieho komfortu.


Za účelom skvalitnenia ponúkaných služieb pre klientov, ale tiež pre spolupracovníkov, bola vykonaná kompletná modernizácia internetovej stránky. Hlavným prínosom je možnosť presnej identifikácie jednotlivých požiadaviek.


Spoločnosť MFpro, s.r.o., sa stáva lídrom v zavádzaní nových technológií, riadiacich systémov, prenosov dát, zvyšovania úrovne, kvality a komfortu pre zákazníkov, ktorí sú najdôležitejším pilierom pre rozvoj firmy.